Meie missioon on kujundada
tulevikuharidust

ja kiirendada 21. sajandi oskuste omandamist.

MATIK STEAM
MATIK ehk STEAM

Teadus, Tehnoloogia, Inseneeria, Kunst ja Matemaatika kui olulised tulevikuoskused 

Tulevikutehnoloogiad
Tuleviku-
tehnoloogiad

Tehisintellekt ja programmeeritav robot, kui loovust arendav mänguline õppevahend 

Ettevõtlikkus
Ettevõtlikkus

Start-up mõttelaad ja kindlustunne, et ma suudan ettevõtjana muuta maailma 

SA HARIDUSKIIRENDI ON MISSIOONIL, MILLE PEAMISED ÜLESANDED ON:

  • Teadus-, tehnoloogia-, inseneeria-, kunsti- ja matemaatikaoskustega ehk MATIK (inglise keeles STEAM) ning ettevõtlusoskustega seotud valdkonna igakülgne edendamine ja toetamine.
  • Valdkonna oskuste populariseerimine erinevates haridusastmetes ja huvitegevuses.
  • ​​​​​Õppekavade loomises ja poliitikate kujundamises osalemine
  • Tulevikuoskustega seotud algatuste ja programmide käivitamine, sh laste ettevõtlikkuse, robootika, tehisintellekti, programmeerimise ning MATIK oskusi arendavad projektid.
  • Teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse arendamine ning seeläbi Eesti konkurentsivõime tõstmine.
  • Seotud organisatsioonidega koostöövõrgustiku ja kogukonna arendamine.

Sihtasutus Hariduskiirendi